O MNIE

Łukasz Bieliński

Jestem trenerem skutecznej komunikacji, Coachem i praktykiem Nonviolent Communication (NVC).

Rozpocząłem proces certyfikacji na trenera NVC.

Od 2001 roku zajmuję się tematem komunikacji, rozwoju osobistego, pracy z emocjami i rozwiązywaniem konfliktów wewnętrznych.

Uczę w jaki sposób budować głębokie autentyczne relacje z sobą samym i z innymi ludźmi oparte na szacunku, zrozumieniu i zaufaniu. W jaki sposób dbać o swoje granice, by żyć w zgodzie ze sobą oraz jak komunikować się, by rozwiązywać konflikty i nie tworzyć kolejnych. Jak pracować z poczuciem winy, wstydem, gniewem i lękiem.

Współpracowałem przy projekcie wprowadzania NVC w przedszkolach oraz edukacji rodziców w temacie komunikacji w rodzinie.

Blog jest moją interpretacją NVC.